Home » Blog » วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows
วิธีการลบหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom (Zoom Client for Meetings) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.เปิด Control Panel ขึ้นมา สามารถค้นหาจาก start menu ได้

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

2.เมื่อเข้า Control Panel แล้วให้เลือก Programs and Features

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

3.จากนั้นให้เลื่อนหาโปรแกรม Zoom จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง จากนั้นคลิ๊กขวา แล้วเลือก Uninstall

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

4.จากนั้นโปรแกรม Zoom จะทำการถอนการติดตั้งออกจากเครื่องให้รอสักครู่..

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

5.เมื่อหน้าจอ Zoom Uninstaller หายไปแสดงว่าการถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom เสร็จแล้ว

ลบโปรแกรม Zoom ออกจากเครื่อง