วิธีปิด TeamViewer Meeting Add-In ใน Outlook

วิธีปิด TeamViewer Meeting Add-In ใน Outlook

วิธีในการปิดไอคอน TeamViewer Meeting ที่แสดงในโปรแกรม Outlook 1.เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู File > Options 2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Outlook Options ให้เลือกเมนู Add-ins และด้านขวาตรง Manage ให้เลือก COM Add-ins แล้วกดปุ่ม Go......
วิธี PowerShell เข้า Microsoft Exchange Online

วิธี PowerShell เข้า Microsoft Exchange Online

วิธีบริหารจัดการ Microsoft Exchange Online (Office 365) ผ่าน PowerShell 1.เปิดโปรแกรม Windows PowerShell (Run as administrator) เป็นการใช้งานด้วยสิทธิ์ Administrator...