วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

จากการคาดการณ์ agafurretor.com น่าจะเป็น adware ที่แสดงโฆษณาบน google chrome ซึ่งโปรแกรม Anti Virus บางตัวอาจจะจัด agafurretor.com เป็นเว็บหลอกลวงหรือมีภัยคุกคาม (Verified fraud page or threat source) และทำการ block ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเปิด Google chrome ขึ้นมา Anti Virus จะแจ้งเตือนตลอดเวลา...
วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

Microsoft Edge กำหนดให้ Bing เป็นค่าเริ่มต้นในการค้นหา แต่หากอยากให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น สามารถกำหนดได้เอง ดังนี้ 1.ตั้งค่าแบบรวดเร็วคัดลอก edge://settings/search วางในช่อง URL แล้วกด Enter...