วิธีติดตั้ง Windows Server 2019 Datacenter

วิธีติดตั้ง Windows Server 2019 Datacenter

วิธีในการติดตั้ง Windows Server 2019 Datacenter ตัวอย่างนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน Datacenter Evaluation (ทดลองใช้งาน 180 วัน) หากติดตั้งเสร็จเมื่อใช้งานจริงจะต้อง Activate License ก่อน โดยสามารถดูวิธีการ Activate ได้จากขั้นตอนนี้...
วิธี Activate Windows Server 2019 Datacenter

วิธี Activate Windows Server 2019 Datacenter

หลังจากที่ติดตั้ง Windows Server 2019 Datacenter แล้วจะได้เวอร์ชัน Evaluation สำหรับใช้งาน 180 วัน ดังนั้นเราจะต้องทำการ Activate Windows Server 2019 Datacenter License ที่เป็นของแท้ เพื่อให้ Windows สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและถูกต้องตามลิขสิทธิ์...