Ubuntu Server 18.04 LTS เปลี่ยน Timezone เป็น Asia/Bangkok

Ubuntu Server 18.04 LTS เปลี่ยน Timezone เป็น Asia/Bangkok

วิธีเปลี่ยน Timezone ของ Ubuntu Server 18.04 LTS จาก UTC ให้เป็น Asia/Bangkok เพื่อให้วันเวลาเป็นของประเทศไทย ให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 1.ตรวจสอบ Timezone ปัจจุบันของเครื่องที่ใช้งานอยู่ โดยพิมพ์ date และจะแสดงข้อมูลวันเดือนปี เวลา timezone ที่ใช้งานอยู่...
Ubuntu Server 18.04 LTS

ดาวน์โหลด Ubuntu Server 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) เป็นเวอร์ชั่นที่มีการ support เป็นระยะเวลานานซึ่งจะได้รับการอัพเดทเป็นเวลา 5 ปีจนถึงเดือนเมษายน 2566...
วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS

ตัวอย่างนี้จะเป็นวิธีและขั้นตอนในการติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS ซึ่งจะมีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้ 1.เราจะต้องดาวน์โหลด iso และทำเป็นตัวติดตั้งอาจจะทำใส่ usb หรือ cd ก็ได้เท่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะรองรับ...