วิธีถอนการติดตั้ง Panda Free Antivirus 2021 (Panda Dome)

วิธีถอนการติดตั้ง Panda Free Antivirus 2021 (Panda Dome)

วิธีในการลบโปรแกรม Panda Free Antivirus 2021 (Panda Dome) ออกจากคอมพิวเตอร์ 1.ให้เข้าไปที่ Control Panel โดยกดที่ Start menu แล้วพิมพ์ control panel จากนั้นให้เลือก Control Panel 2.เลือก Programs and Features...
วิธีติดตั้ง Panda Free Antivirus 2021 (Panda Dome)

วิธีติดตั้ง Panda Free Antivirus 2021 (Panda Dome)

วิธีติดตั้งโปรแกรม Panda Free Antivirus (Panda Dome) Windows 10 สำหรับช่วยป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีในการติดตั้งดังนี้ 1.ทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จากเว็บไซต์ Panda 2.(ุถ้ามี) ข้อเสนอ ให้กดเลือกที่ Free Download...