วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

จากการคาดการณ์ agafurretor.com น่าจะเป็น adware ที่แสดงโฆษณาบน google chrome ซึ่งโปรแกรม Anti Virus บางตัวอาจจะจัด agafurretor.com เป็นเว็บหลอกลวงหรือมีภัยคุกคาม (Verified fraud page or threat source) และทำการ block ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเปิด Google chrome ขึ้นมา Anti Virus จะแจ้งเตือนตลอดเวลา...
วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

Microsoft Edge กำหนดให้ Bing เป็นค่าเริ่มต้นในการค้นหา แต่หากอยากให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น สามารถกำหนดได้เอง ดังนี้ 1.ตั้งค่าแบบรวดเร็วคัดลอก edge://settings/search วางในช่อง URL แล้วกด Enter...
วิธีเปลี่ยน User Agent ใน Google Chrome

วิธีเปลี่ยน User Agent ใน Google Chrome

วิธีเปลี่ยน User Agent ใน Chrome 1. เปิด Developer tools ขึ้นมา 2.จากนั้น Customize and control DevTools > More tools > Network conditions ...
วิธีแก้ไขเกมส์ wormate.io กระตุก เล่นบน Google Chrome

วิธีแก้ไขเกมหนอน wormate.io กระตุก เล่นบน Google Chrome

วิธีการแก้ไขเวลาเล่นเกมหนอน wormate.io ผ่านเว็บด้วย Google Chrome แล้วกระตุก แบบเล่นไม่ได้เลย มีวิธีการตรวจสอบและตั้งค่า Chrome ดังนี้ 1.เข้า Customize and control Google Chrome เลือก Settings หรือ Copy chrome://settings/ แล้ววางในช่อง URL...
วิธีแก้ไข Google Chrome Popup Save As หน้าจอไม่ชัด

วิธีแก้ไข Google Chrome Popup Save As หน้าจอไม่ชัด

วิธีการตั้งค่า Google Chrome แก้ไขหน้าจอที่มีความละเอียดสูงๆ แล้วเมื่อ Chrome Popup Save As ขึ้นมาจะเห็นชื่อรายการไฟล์อื่นๆไม่ชัดเจน ตัวรูปตัวอย่างนี้...