วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS

ขั้นตอนในการติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS มีดังนี้ 1.ดาวน์โหลดไฟล์ ISO และทำเป็นตัวติดตั้งอาจจะทำใส่ USB, CD, DVD ตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะรองรับในการ Boot โดยสามารถดาวน์โหลด ISO ของ Ubuntu Server 20.04 LTS ได้จาก.....
Ubuntu Server 18.04 LTS เปลี่ยน Timezone เป็น Asia/Bangkok

Ubuntu Server 18.04 LTS เปลี่ยน Timezone เป็น Asia/Bangkok

วิธีเปลี่ยน Timezone ของ Ubuntu Server 18.04 LTS จาก UTC ให้เป็น Asia/Bangkok เพื่อให้วันเวลาเป็นของประเทศไทย ให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 1.ตรวจสอบ Timezone ปัจจุบันของเครื่องที่ใช้งานอยู่ โดยพิมพ์ date และจะแสดงข้อมูลวันเดือนปี เวลา timezone ที่ใช้งานอยู่...
Ubuntu Server 18.04 LTS

ดาวน์โหลด Ubuntu Server 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) เป็นเวอร์ชั่นที่มีการ support เป็นระยะเวลานานซึ่งจะได้รับการอัพเดทเป็นเวลา 5 ปีจนถึงเดือนเมษายน 2566...
วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS

ตัวอย่างนี้จะเป็นวิธีและขั้นตอนในการติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS ซึ่งจะมีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้ 1.เราจะต้องดาวน์โหลด iso และทำเป็นตัวติดตั้งอาจจะทำใส่ usb หรือ cd ก็ได้เท่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะรองรับ...