วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

จากการคาดการณ์ agafurretor.com น่าจะเป็น adware ที่แสดงโฆษณาบน google chrome ซึ่งโปรแกรม Anti Virus บางตัวอาจจะจัด agafurretor.com เป็นเว็บหลอกลวงหรือมีภัยคุกคาม (Verified fraud page or threat source) และทำการ block ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเปิด Google chrome ขึ้นมา Anti Virus จะแจ้งเตือนตลอดเวลา...
วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

วิธีลบโปรแกรม Avast Free Antivirus ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.เปิด Control Panel ขึ้นมา สามารถค้นหาจาก start menu ได้ 2.เมื่อเข้า Control Panel ...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

วิธีติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

วิธีในการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus เพื่อใช้ในการสแกนไวรัสแบบฟรี ซึ่งมีขั้นตอนในการติดตั้ง Avast Free Antivirus ดังนี้ 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus ได้จากเว็บไซต์...
โปรแกรมสแกนไวรัส (Antivirus) 2020 ฟรี

โปรแกรมสแกนไวรัส (Antivirus) 2020 ฟรี

รายชื่อโปรแกรมสแกนไวรัส (Antivirus) 2020 ที่สามรถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี Avast, Panda, Avira, Bitdefender, AVG Free ...