Home » Blog » วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus
เมื่อใช้งาน Avast Free Antivirus แล้วอาจจะไม่ไม่ชอบ สามารถลบโปรแกรมออกได้ โดยมีวิธีในการลบโปรแกรมออกจากเครื่องดังนี้

1.เปิด Control Panel ขึ้นมา สามารถค้นหาจาก start menu ได้

Control Panel

2.เมื่อเข้า Control Panel แล้วให้เลือก Programs and Features

Programs and Features

3.ให้เลื่อนหาโปรแกรม Avast Free Antivirus จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง จากนั้นคลิ๊กขวา แล้วเลือก Uninstall

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

4.(ถ้ามี) หน้าจอ User Account Control ให้กดปุ่ม Yes

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

5.กดปุ่ม UNINSTALL

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

6.กดปุ่ม Yes

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

7.โปรแกรมถอนการติดตั้งออกจากเครื่องให้รอสักครู่…

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus

8.เมื่อโปรแกรมถอนการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Restart computer

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Avast Free Antivirus