Home » Blog » Dell เครื่องไฟเข้า แต่เปิดไม่ได้

Dell เครื่องไฟเข้า แต่เปิดไม่ได้
Dell บางกรณีเครื่องใหม่ เมื่อใช้แล้วปิดพับหน้าจอ เมื่อจะเปิดเครื่องเพื่อใช้งานอีกครั้งเครื่องกับเปิดไม่ติด ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากระบบไฟของเครื่องค้าง ทำให้เครื่องเปิดไม่ติด

Dell เครื่องไฟเข้า แต่เปิดไม่ได้

ซึ่งจะต้องกระตุ้นการทำงานของระบบไฟ สามารถทำได้ดังนี้

1.กดปุ่ม ESC + Ctrl จากนั้นเสียบสายชาร์จ

2.กดปุ่ม ESC + PowerOn (1 ครั้ง)

3.กดปุ่ม Fn + PowerOn (1 ครั้ง)

4.กดปุ่ม D + PowerOn (1 ครั้ง)

5.กดปุ่ม PowerOn ค้างไว้ 15 วินาที (ให้ถอดสายชาร์จ)

6.เมื่อเครื่องติดแล้ว ก็ลองปิดเปิดตามปกติ

เพิ่มเติม

  • สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากเครื่องมีความร้อนสูง ทำให้เครื่องปิดตัวเองลง ให้รอสัก 1 ชม. หรือว่าทำให้เครื่องเย็นก่อนค่อยเปิดใหม่อีกครั้ง