วิธีติดตั้งโปรแกรม Webex by Cisco บน Windows

วิธีติดตั้งโปรแกรม Webex by Cisco บน Windows

Cisco ได้มีการปรับปรุง Webex ใหม่ และทำให้ขึ้นตอนการติดตั้งง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการติดตั้งมีดังนี้ 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมจากเว็บ webex.com โดยเข้าที่ลิงก์ https://www.webex.com/downloads.html แล้วกดปุ่ม Download for Windows โดยเลือกตามรุ่น Windows ที่ใช้อยู่ว่าเป็น 64-bit หรือ 32-bit หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มดาวน์โหลดล่างบนความนี้...
วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows สำหรับการประชุมออนไลน์ (video conference) มีขั้นตอนดังนี้...
วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

วิธีการลบหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom (Zoom Client for Meetings) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Zoom

วิธีติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Zoom (Zoom Client for Meetings) สำหรับการประชุมออนไลน์ (video conference) มีขั้นตอนดังนี้ 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมจากเว็บ zoom.us โดยเข้าที่ลิงก์...