วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows สำหรับการประชุมออนไลน์ (video conference) มีขั้นตอนดังนี้...
วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

วิธีการลบหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Zoom (Zoom Client for Meetings) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Zoom

วิธีติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Windows

ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Zoom (Zoom Client for Meetings) สำหรับการประชุมออนไลน์ (video conference) มีขั้นตอนดังนี้ 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมจากเว็บ zoom.us โดยเข้าที่ลิงก์...