Home » Blog » วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows
วิธีถอนโปรแกรม Cisco Webex Meetings สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.เปิด Control Panel ขึ้นมา สามารถค้นหาจาก start menu ได้

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

2.เมื่อเข้า Control Panel แล้วให้เลือก Programs and Features

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

3.ให้เลื่อนหาโปรแกรม Cisco Webex Meetings จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง จากนั้นคลิ๊กขวา แล้วเลือก Uninstall

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

4.(ถ้ามี) Popup: “Are you sure you want to uninstall Cisco Webex Meetings?” ให้กดปุ่ม Yes

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

5.จากนั้น Cisco Webex Meetings ก็จะทำการถอนโปรแกรมออกจากเครื่อง ให้รอสักครู่..

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings บน Windows

6.เมื่อหน้าจอแสดงสถานะการถอนการติดตั้งหายไป แสดงว่าได้ลบ Cisco Webex Meetings ออกจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว