วิธีลบ Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีลบ Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีในการถอนการติดตั้ง (Remove) โปรแกรม Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS 1.เลือกเมนู Ubuntu Software 2.เลือกแท็บ Installed จากนั้นเลื่อนหาโปรแกรม Visual Studio Code ...
วิธีติดตั้ง Visual Studio Code บน Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Visual Studio Code บน Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code ลงบน Ubuntu Desktop 20.04 LTS เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนโค้ดต่าง ๆ ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้ฟรี ซึ่ง Visual Studio Code ถูกพัฒนาโดย Microsoft โดยขั้นตอนในการติดตั้งมีดังนี้ 1.เลือกเมนู Ubuntu Software...
วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีเปลี่ยน Background Ubuntu Desktop 20.04 โดย1.คลิ๊กขวาที่หน้าจอตรงพื่นที่วาง ๆ แล้วเลือกเมนู Change Background... หรือ เลือกเมู Show Applications > Settings > Background...
วิธีติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04 LTS

ตัวอย่างขั้นตอนในการติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04 LTS ซึ่งมีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้ 1.ทำดาวน์โหลด ISO (ตัวติดตั้ง) และนำมาทำเป็นตัวติดตั้งอาจจะทำใส่ USB หรือ CD ก็ได้ จากนั้นให้ทำการ boot เพื่อเข้าโหมดในการติดตั้ง...