Home » Linux » Ubuntu » วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS
วิธีในการเปลี่ยนพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ของ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

1.คลิ๊กขวาที่หน้าจอตรงพื่นที่วาง ๆ แล้วเลือกเมนู Change Background… หรือ เลือกเมู Show Applications > Settings > Background

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

2.เลือกภาพ Background ที่ต้องการ

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

3.ถ้าหากต้องการใช้ภาพ Background ของเราเอง ก็สามารถทำได้โดย กดปุ่ม Add Picture…

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

4.เลือกไปยังตำแหน่งภาพที่เราได้เตรียมไว้ และกดปุ่ม Open

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

5.จะได้ภาพตามที่เราต้องการ

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS