วิธีติดตั้ง SolarWinds TFTP Server

วิธีติดตั้ง SolarWinds TFTP Server

SolarWinds TFTP Server เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับส่งไฟล์ ซึ่งใช้กลไกการสื่อสารแบบ UDP (User Datagram Protocol) มีวิธีการติดตั้งดังนี้...
ดาวน์โหลดโปรแกรม SolarWinds TFTP Server

ดาวน์โหลดโปรแกรม SolarWinds TFTP Server

โปรแกรม SolarWinds TFTP Server เป็นการกำหนดเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ได้ เท่าที่เห็นจะมี Cisco ที่ใช้งาน TFTP ในการอัพโหลดไฟล์ การติดตั้ง firmware ดาวน์โหลดนี้จะเป็นตัวติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้งาน TFTP Server ...