Home » Download » ดาวน์โหลดโปรแกรม SolarWinds TFTP Server

ดาวน์โหลดโปรแกรม SolarWinds TFTP Server
โปรแกรม SolarWinds TFTP Server เป็นการกำหนดเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ได้ เท่าที่เห็นจะมี Cisco ที่ใช้งาน TFTP ในการอัพโหลดไฟล์ การติดตั้ง firmware ดาวน์โหลดนี้จะเป็นตัวติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้งาน TFTP Server ได้ ติดตั้งบน Windows

ดาวน์โหลดโปรแกรม SolarWinds TFTP Server

ข้อมูลไฟล์

  • ชื่อไฟล์ : SolarWinds-TFTP-Server.zip (TFTP-Server-Installer.exe)
  • ขนาด : 1.96 MBดาวน์โหลด SolarWinds TFTP Server (1.96 MB)