วิธีสร้าง SSL Certificate สำหรับติดตั้ง Web Auth ของ Cisco Wireless Controller (WLC)

วิธีสร้าง SSL Certificate สำหรับติดตั้ง Web Auth ของ Cisco Wireless Controller (WLC)

เราสามารถสร้าง SSL Certificate (เตรียมไฟล์) เพื่อติดตั้งให้ Web Auth ที่มีการกำหนดโดเมนเพื่อให้ Guest เข้าใช้งานหน้า Login ผ่าน https ได้ง่ายๆ ดังนี้...
วิธีแก้ไข Cisco Wireless Controller (WLC) : Error installing certificate

วิธีแก้ไข Cisco Wireless Controller (WLC) : Error installing certificate

เมื่อติดตั้ง Certificate WLC สำหรับ Web Authentication Certificate แล้วไม่สามารถติดตั้งได้ แสดงข้อความบนหน้าจอ "Error installing certificate" แต่หาก debug ดูจะพบ error ว่า "certificate is not yet valid" ...