Home » Blog » วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11




1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Foxit PDF Editor 11 จากเว็บไซต์ foxit.com หรือดูที่รายการคำสั่งซื้อ (Orders)

2.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ตัวติดตั้งของ Foxit PDF Editor 11 เพื่อเริ่มขึ้นตอนในการติดตั้ง

3.กดปุ่ม Next

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

4.เลือก I accept the terms in the License Agreement และกดปุ่ม Next

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

5.กดปุ่ม Install

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

6.Foxit PDF Editor 11 กำลังทำการติดตั้ง ให้รอสักครู่…

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

7.กดปุ่ม Finish

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

8.กดปุ่ม Activate

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

9.นำ Registration Key ที่ได้รับทางอีเมลเมื่อสั่งซื้อสำเร็จ มากรอกในช่อง Perpetual License และกดปุ่ม Activate

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

10.จะแสดงหน้าจอ ถ้า Activate สำเร็จ และกดปุ่ม OK

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

11.โปรแกรม Foxit PDF Editor 11 ที่ถูกลิขสิทธิ์พร้อมใช้งาน

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11