วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

วิธีตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นของ Microsoft Edge จาก Bing เป็น Google

Microsoft Edge กำหนดให้ Bing เป็นค่าเริ่มต้นในการค้นหา แต่หากอยากให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น สามารถกำหนดได้เอง ดังนี้ 1.ตั้งค่าแบบรวดเร็วคัดลอก edge://settings/search วางในช่อง URL แล้วกด Enter...