วิธีปิด TeamViewer Meeting Add-In ใน Outlook

วิธีปิด TeamViewer Meeting Add-In ใน Outlook

วิธีในการปิดไอคอน TeamViewer Meeting ที่แสดงในโปรแกรม Outlook 1.เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู File > Options 2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Outlook Options ให้เลือกเมนู Add-ins และด้านขวาตรง Manage ให้เลือก COM Add-ins แล้วกดปุ่ม Go......