วิธีตั้งค่า Time zone ของ Windows 11

วิธีตั้งค่า Time zone ของ Windows 11

วิธีในการตั้งค่า Time zone ของ Windows 11 ให้เป็น Time zone ของประเทศไทย เพื่อให้แสดงวันที่และเวลาได้ถูกต้อง สามารถทำได้ดังนี้ 1.เลือกเมนู Settings
วิธีตั้งค่า Windows 11 Static IP Address

วิธีตั้งค่า Windows 11 Static IP Address (Manual)

วิธีติดตั้ง Windows 11 Pro

วิธีติดตั้ง Windows 11 Pro

วิธีดาวน์โหลด Windows 11 (.ISO) จาก Microsoft

วิธีดาวน์โหลด Windows 11 (.ISO) จาก Microsoft

วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10

วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10

วิธีลบ Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีลบ Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีในการถอนการติดตั้ง (Remove) โปรแกรม Visual Studio Code ออกจาก Ubuntu Desktop 20.04 LTS 1.เลือกเมนู Ubuntu Software 2.เลือกแท็บ Installed จากนั้นเลื่อนหาโปรแกรม...
วิธีติดตั้ง Visual Studio Code บน Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Visual Studio Code บน Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีเปลี่ยน Background หน้าจอ Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Debian 10 แบบ Graphical install (GUI)

วิธีติดตั้ง Debian 10 แบบ Graphical install (GUI)

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11

วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor 11 ลิขสิทธิ์แท้ ใช้งานได้ตลอดชีพ ดาวนฺ์โหลดจากเว็บไซต์ foxit.com มีวิธีในการติดตั้งดังนี้ 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Foxit PDF Editor 11 จากเว็บไซต์ foxit.com...
วิธีติดตั้งโปรแกรม Webex by Cisco บน Windows

วิธีติดตั้งโปรแกรม Webex by Cisco บน Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม WinRAR

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม WinRAR

วิธีติดตั้งโปรแกรม WinRAR

วิธีติดตั้งโปรแกรม WinRAR

วิธีติดตั้งโปรแกรม UPSilon2000 สำหรับเครื่องสำรองไฟ ETECH E-Sport By Zircon

วิธีติดตั้งโปรแกรม UPSilon2000 สำหรับเครื่องสำรองไฟ ETECH E-Sport By Zircon

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon Pixma E3370

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon Pixma E3370

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์สำหรับเครื่องปริ้นสี Canon Pixma E3370 ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง Print, Scan, Copy ในเครื่องเดียว ไดร์เวอร์สำหรับเครื่องปริ้น Canon Pixma E3370 จะใช้ไดร์เวอร์ที่เป็น E3300 series MP Drivers ติดตั้งก่อนการใช้งาน
ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon imageCLASS MF3010

ไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon imageCLASS MF3010

วิธีดาวน์โหลด Windows 11 (.ISO) จาก Microsoft

วิธีดาวน์โหลด Windows 11 (.ISO) จาก Microsoft

ดาวน์โหลดโปรแกรม Miro: An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform

ดาวน์โหลดโปรแกรม Miro: An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform

ดาวน์โหลดโปรแกรมเช็คสถานะการอัปเกรดเป็น Windows 11

ดาวน์โหลดโปรแกรมเช็คสถานะการอัปเกรดเป็น Windows 11 (Windows PC Health Check)