วิธี PowerShell เข้า Microsoft Exchange Online

วิธี PowerShell เข้า Microsoft Exchange Online

วิธีบริหารจัดการ Microsoft Exchange Online (Office 365) ผ่าน PowerShell 1.เปิดโปรแกรม Windows PowerShell (Run as administrator) เป็นการใช้งานด้วยสิทธิ์ Administrator...