วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS

วิธีติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS

ขั้นตอนในการติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 LTS มีดังนี้ 1.ดาวน์โหลดไฟล์ ISO และทำเป็นตัวติดตั้งอาจจะทำใส่ USB, CD, DVD ตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะรองรับในการ Boot โดยสามารถดาวน์โหลด ISO ของ Ubuntu Server 20.04 LTS ได้จาก.....